Osnovni podaci

 

Tvrtka: ANTENA J.D. d.o.o.
Sjedište: Garićgradska 7
HR-10000 ZAGREB
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu
Br. reg. na sudu (MBS): 080149493
OIB: 70452916874
MB: 03958680
Žiro račun (1): 2484008-1101949141
Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59
Zagreb
Žiro račun (2): 2360000-1101373766
Zagrebačka banka d.d.
Paromlinska 2
Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kn
uplaćen u cijelosti
Član uprave: R. Šladarec